Det finnes 300000 ulver i NorgeUlven er ikke truet.  Tvert imot er den en av de MINST truede dyr i verden.  Det finnes 300000 av dem bare i Norge.  De går vanligvis under betegnelsen hunder, men de er i realiteten omtrent identiske med ulver i sitt arvestoff.

Ulver og hunder har 99,8% lik mitokondrielt DNA.  For vanlig DNA antar man at det dreier seg om 99% likhet, men husk at forskjellige hunderaser også skiller seg fra hverandre i DNA.

Ulver og Coyoter har omtrent 94% likt mDNA til sammenligning.  Coyoter ser til forveksling ut som ulver, de er bare mindre.

Ulv og hund kan parre seg og få levende avkom.  Altså er det ikke to arter, men en.  At hunder ser så forskjellige ut er et testament til hvor mye man kan få til ved selektiv arv.  Begge har 78 kromosomer i 39 par.

Hvis man slapp hunder fri og de ble nødt til å forsørge seg selv i naturen, ville mange dø fordi de ikke har de samme instinktene som ulver.  Men noen ville overleve og i løpet av en del generasjoner ville de være temmelig like dagens ulver igjen.  Man regner med at ulven først ble temmet i Europa eller Asia for omkring 30000 år siden og ble først brukt som vaktposter og beskyttelse.  Senere som jakthunder.  Ulver er heller ikke spesielt viktige for norsk natur ettersom vi har dyr som rev, jerv og gaupe som fyller en del av den samme økologiske nisjen.  Gauper er for eksempel en art som er mye mer truet enn ulven, men den hører vi ikke så mye om.

14 kommentarer

thetestsite

28.11.2013 kl.14:22

Hester og esler kan også lage levedyktige avkom, men de er ikke samme art likevel. Ulv og hund er ikke samme art. Mye pga. de ulike instinktene og væremåtene. Det diskuteres om å kjennetegne tamhest og villhest som to ulike arter fordi deres instinkter og deres behov for et optimalt liv er så forskjellige. Likt som hund og ulv - ulike behov og instinkt

Joar Vatnaland

28.11.2013 kl.14:53

thetestsite: Ja, hester og esler kan få muldyr, men muldyr er så vidt jeg vet sterile. Det gjelder ikke valper av ulv og hund. Poenget er at selv om ulv skulle forsvinne vil vi ha både DNA og avlsdyr til å kunne produsere ulver igjen. Dersom du har så trange definisjoner på en art, da spørs det om du må definere aboriginer i Australia som en egen art!

thetestsite

29.11.2013 kl.13:53

Ikke jeg som har så trange definisjoner på en art, men ifølge mine studier med hestefag og treningslære på hest så ønskes det å skille tam hest og villhest. Ja muldyr er sterile. Men om ulven forsvinner skal det ganske mange år og arbeid for å kunne "lage" ulver på ny. Er det ikke bedre å bare frede ulven da, og kanskje lede den inn mot et sikrere område istede for å skyte den

Joar Vatnaland

29.11.2013 kl.16:26

thetestsite: Innlegget mitt var egentlig ikke ment som et innlegg i debatten angående freding av arter, men mer som en generelt provoserende tanke. Men det er klart at sånt spiller en rolle, og jeg syns det blir for smalt å definere villhester som en egen art, man mistenker nesten at miljøbevegelsen trenger flere signatur-arter som de kan søke økonomisk støtte for å bevare. Hester selger jo mye bedre enn f.eks ålen. Nå er vi jo i ferd med å utvikle teknologi som betyr at man for eksempel kan bli istand til å gjenopplive gamle utdødde arter som f.eks mammut. Men om vi kan det, betyr det at vi bør gjeninnføre disse? Bør vi ha horder av ville mammuter? Jeg bare lurer.

Åshild

29.11.2013 kl.17:01

Villhester er ikke villhester. F.eks. mustangene, villhestene i Amerika, er ikke egentlig ville, men etterkommere av spanske hester som rømte mellom år 1500 og 1600. De er altså samme art, har samme antall kromosomer og er egentlig bare en rase. Den eneste gjenlevende villhesten er przewalskihesten, som lever vilt i Mongolia. Den har 66 kromosomer, i motsetning til mustangen(64) men skaper levedyktig og ikke-sterilt avkom med 65 kromosomer. Det antas at przewalskihesten og tamhesten skilte lag for mellom 38 og 72 000 år siden.

Line Flatland

29.11.2013 kl.17:17

hvor har du funnet ut at ulv er den MINST truede arten i verden...? :)

og tror du skal frem til forplantningsdyktig avkom, ikke levedyktig.

Joar Vatnaland

29.11.2013 kl.17:27

Line Flatland: Jeg skrev "en av de minst truede" på bakgrunn av at det fins flere hundre millioner av dem i verden dersom vi ser det slik at hunder er så å si identiske.

deveny

30.11.2013 kl.13:18

Ja, men debatten handler vel om villulv. De som lever i tråd med egne instinkter.....dem er det ikke så mange av.....

Joar Vatnaland

30.11.2013 kl.13:21

deveny: Nei, ikke i Norge. Men det finnes plenty av dem i Finland, Russland, USA, Canada

deveny

30.11.2013 kl.13:35

Ok, men vi må jo gjøre vår jobb for å bevare ulvene.

Daisy

02.12.2013 kl.11:11

Hvor har du det store antallet ulv fra??

Det er pr i dag ca 30 ulv i Norge.

http://www.rovdata.no/Ulv/Bestandsstatus.aspx

Ulv » Bestandsstatus

Bestandsstatus

Antallet ulver som kun holder til i Norge var uendret fra forrige vinter og til sist vinter. Vinteren 2012-2013 ble det registrert cirka 30 ulver som kun hadde tilhold i Norge, mot 28 til 32 ulver vinteren før.

Så langt denne vinteren har de telt 17-28 ulver i Norge: Fra Rovdata:

Har registrert 17-28 ulver

Publisert 19.11.2013

Vinterens sporinger av ulv er i gang og foreløpig er det registrert 17 til 28 ulver i Norge. 13 til 21 av disse er kun påvist innenfor Norges grenser.

Joar Vatnaland

02.12.2013 kl.11:39

Daisy: Les innlegget mitt en gang til

Stein Valkoinen

02.12.2013 kl.22:23

Hei Joar Vatnaland.

Det finnes ganske mange ulver rundt i verden, men det er en liten ting du glemmer. Du slår alle sammen til en felles pot. Det går ikke. Det er forskjelll på Polarulv, Amrikansk ulv, Europeisk Ulv etc etc.

Slår du opp så finner du ut at det er snakk om gasnske mange forskjellige typer av ulven.

Skal man tenke som du gjør så kan man jo drepe alle katter/kuer/griser/hester/reinsdyr/hjort/elg/bjørner etc etc og bare beholde en type av hver. For msn ksn jo bsre avle frem de andre på nytt.

Problemet er alle de forskjellige genene som vil bli borte på veien.

Det er like vansklig å gå andre veien. Jeg er helt enig i at hunden er temmet ut fra ulven. Man regner i dag med at det var ca 40 000år siden at denne prossesen startet, men nyere forskning indikerer at det kan være enda lenger siden.

På veien dit har hunden blitt utvikklet til spesialister. De forskjellige rasene er blitt speialisert på enkeltområder. Ikke engang med dagens viten om avl er vi i stand til å kunne rekonstruere ulven 100%. Vi kan selvsagt kunne ta ut DNA fra benrester etc og som du påpeker, fremskaffe nye ulver/mamutter etc men på nytt kan vi ikke med 100% sikkerhet si at vi vil treffe blink.

Jeg er villig til å gi deg rett i at den Europeiske ulven ikke er like truet i Russland som den er her i Norge. Likevel har vi et ansvar ovenfor arten. Dette ansvaret tok Norge som nasjon på seg når vi vedtok Biomangfoldloven samt underskrev Bernkonvensjonen.

Mvh

Stein Valkoinen

supportsenter

03.12.2013 kl.21:41

genialt innlegg. Ulven er ikke truet. Få den ut av norsk natur

Fredrik

03.01.2014 kl.22:52

Utrolig at så mange ikje tar poenget med innlegget, som forøvrig e kanonbra!

Skriv en ny kommentar

hits